ung kvinna sitter framför dator med bankkort i handenPersoner mellan 18 och 29 löper störst risk att få betalningsproblem på grund av små konsumtionslån. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Privatekonomi

I slutet av februari publicerade Finansinspektionen sin Konsumentskyddsrapport för 2021. Där lyfter de fram två risker med konsumentskyddet på finansmarknaden som de tycker ska prioriteras under året: osund kreditgivning och brister i omsorgsplikten på investerings- och försäkringsmarknaderna.

Enligt rapporten är det unga låntagare och personer med låg inkomst som löper störst risk att få problem att betala när de tar konsumtionslån. Det gäller även om de bara lånar små belopp. Men om långivarna skulle göra ordentliga kreditprövningar skulle risken minska att konsumenter hamnar i en skuldfälla.

Låntagare mellan 18 och 29 i riskzonen

Personer mellan 18 och 29 år har störst risk att få betalningsproblem, oavsett hur stor deras inkomst är. Några skäl till det kan enligt Finansinspektionen vara att deras ekonomi är mer osäker och att de inte är lika vana att betala räkningar.

Enligt deras analys är det oftare små lån som leder till betalningsproblem än stora. Det är unga och personer med låga inkomster som oftare tar små lån. Man gör inte heller lika omfattande kreditprövningar för mindre lån.

Ordentliga kreditprövningar minskar risken för betalningsproblem

Om långivarna skulle göra heltäckande kreditprövningar där man kan se alla låntagarens befintliga lån, skulle risken för betalningsproblem minska hos alla grupper av låntagare. Det anser FI saknas i dag, och därför vill de att regeringen tillsätter en utredning för detta.

Investerings- och försäkringsbolag brister i omsorgsplikten

FI anser att värdepappersinstitut och försäkringsdistributörer är dåliga på att ge sina kunder tillräckligt med information. De är också dåliga på att anpassa sina produkter till rätt målgrupp.

Många tycker det är svårt att ta bra beslut när de ska placera sina pengar eller pensionsspara. FI tycker att det finns stor risk att konsumenterna erbjuds sparprodukter som är för komplexa för dem. Det här är den andra konsumentrisken de framhäver i rapporten.